MY MENU

สมัครตัวแทนจำหน่าย

สมัครตัวแทนจำหน่าย
1. ภ.พ. 20
2. หนังสือรับรองบริษัท
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ
4. แผนที่ + รูปถ่ายร้าน

**สนใจติดต่อด้วยตัวเองหรือส่งเอกสารได้ที่
 
บริษัท ไทโย เฟอร์นิเทค จำกัด
73/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร.02-9394821-5 แฟกซ์ 02-9394585
E-mail : sales@tmclfurniture.com